Statistici număr utilizatori Internet și Calculatoare în România

 • Ponderea gospodariilor care au acces la un computer acasa, pe statutul ocupational al capului gospodariei, in total gospodarii din fiecare statut ocupational
 • Ponderea gospodariilor care au acces la un computer acasa, pe nivelul de instruire al capului gospodariei, in total gospodarii din fiecare nivel de instruire
 • Ponderea gospodariilor care au acces la un computer acasa, pe grupa de varsta a capului gospodariei, in total gospodarii din fiecare grupa de varsta
 • Ponderea gospodariilor care au acces la un computer acasa, pe medii de rezidenta, in total gospodarii din fiecare mediu de rezidenta
 • Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, pe statutul ocupational al capului gospodariei, in total gospodarii din fiecare statut ocupational
 • Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, pe nivelul de instruire al capului gospodariei, in total gospodarii din fiecare nivel de instruire
 • Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, pe grupa de varsta a capului gospodariei, in total gospodarii din fiecare grupa de varsta
 • Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, pe medii de rezidenta, in total gospodarii din fiecare mediu de rezidenta
 • Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, dupa statutul ocupational al capului gospodariei, pe modalitati de acces, in total gospodarii
  cu acces la Internet acasa din fiecare statut ocupational
 • Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, dupa mediul de rezidenta, pe modalitati de acces, in total gospodarii cu acces la Internet
  acasa din fiecare mediu de rezidenta
 • Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, dupa statutul ocupational al capului gospodariei, pe tipurile de conexiune folosite, in total gospodarii cu acces la Internet acasa din fiecare statut ocupational
 • Ponderea gospodariilor care au acces la Internet acasa, dupa mediul de rezidenta, pe tipurile de conexiune folosite, in total gospodarii cu acces la internet acasa din fiecare mediu de rezidenta
 • Persoane de 16-74 ani care au folosit vreodata computerul, pe statute ocupationale
 • Persoanele de 16-74 ani care au folosit vreodata computerul, pe niveluri de instruire
 • Persoane de 16-74 ani, care au folosit vreodata computerul, pe sexe
 • Persoane de 16-74 ani care au folosit vreodata computerul, pe grupe de varsta
 • Persoane de 16-74 ani care au folosit vreodata computerul, pe medii de rezidenta
 • Structura persoanelor de 16-74 ani care au folosit computerul in ultimele 3 luni, dupa statutul ocupational, pe frecventa folosirii acestuia
 • Structura persoanelor de 16-74 ani care au folosit computerul in ultimele 3 luni, dupa nivelul de instruire, pe frecventa folosirii acestuia
 • Structura persoanelor de 16-74 ani care au folosit computerul in ultimele 3 luni, pe sexe, pe frecventa folosirii acestuia
 • Structura persoanelor de 16-74 ani, care au folosit computerul in ultimele 3 luni, dupa grupa de varsta, pe frecventa folosirii acestuia
 • Structura persoanelor de 16-74 ani care au folosit computerul in ultimele 3 luni, dupa mediul de rezidenta, pe frecventa folosirii acestuia
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit computerul in ultimele 3 luni, dupa statutul ocupational, pe locul folosirii acestuia, in total
  persoane din fiecare statut ocupational
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit computerul in ultimele 3 luni, dupa nivelul de instruire, pe locul folosirii acestuia, in total
  persoane din fiecare nivel de instruire
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit computerul in ultimele 3 luni, dupa sexe, pe locul folosirii acestuia, in total persoane din
  fiecare sex
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit computerul in ultimele 3 luni, dupa mediul de rezidenta, pe locul folosirii acestuia, in total
  persoane din fiecare mediu de rezidenta
 • Persoane de 16-74 ani care au accesat vreodata Internetul, pe statute ocupationale
 • Persoane de 16-74 ani care au accesat vreodata Internetul, pe niveluri de instruire
 • Persoane de 16-74 ani,care au accesat vreodata Internetul, pe sexe
 • Persoane de 16-74 ani, care au accesat vreodata Internetul, pe grupe de varsta
 • Persoane de 16-74 ani, care au accesat vreodata Internetul, pe medii de rezidenta
 • Structura persoanelor de 16-74 ani care au utilizat Internetul in ultimele 3 luni, dupa statutul ocupational, pe frecventa folosirii acestuia
 • Structura persoanelor de 16-74 ani care au utilizat Internetul in ultimele 3 luni, dupa nivelul de instruire, pe frecventa folosirii acestuia
 • Structura persoanelor de 16-74 ani, care au utilizat Internetul in ultimele 3 luni, dupa sexe, pe frecventa folosirii acestuia
 • Structura persoanelor de 16-74 ani care au utilizat Internetul in ultimele 3 luni, dupa mediul de rezidenta, pe frecventa folosirii acestuia
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit Internetul in ultimele 3 luni, dupa statutul ocupational, pe locul accesarii acestuia, in total persoane din fiecare statut ocupational
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit Internetul in ultimele 3 luni, dupa nivelul de instruire, pe locul accesarii acestuia, in total persoane din fiecare
  nivel de instruire
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit Internetul in ultimele 3 luni, dupa sexe, pe locul accesarii acestuia, in total persoane din fiecare sex
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au folosit Internetul in ultimele 3 luni, dupa mediul de rezidenta, pe locul accesarii acestuia, in total persoane din fiecare mediu de rezidenta
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au accesat Internetul in ultimele 3 luni, dupa statutul ocupational, pe scopul accesarii Internetului, in total persoane din fiecare statut ocupational
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au accesat Internetul in ultimele 3 luni, dupa grupa de varsta, pe scopul accesarii Internetului, in total persoane din fiecare grupa de varsta
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au accesat Internetul in ultimele 3 luni, dupa sexe, pe scopul accesarii Internetului, in total persoane din fiecare sex
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au accesat Internetul in ultimele 3 luni, dupa mediul de rezidenta, pe scopul accesarii Internetului, in total persoane din fiecare mediu de rezidenta
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au comandat / cumparat bunuri pe Internet in ultimele 12 luni, dupa statutul ocupational, pe categorii de bunuri comandate / cumparate, in total persoane din fiecare statut ocupational
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au comandat / cumparat bunuri pe Internet in ultimele 12 luni, dupa nivelul de instruire, pe categorii de bunuri comandate / cumparate, in total persoane din fiecare nivel de instruire
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au comandat / cumparat bunuri pe Internet in ultimele 12 luni, dupa sexe, pe categorii de bunuri comandate / cumparate, in total persoane din fiecare sex
 • Ponderea persoanelor de 16-74 ani care au comandat / cumparat bunuri pe Internet in ultimele 12 luni, dupa mediul de rezidenta, pe categorii de bunuri comandate / cumparate, in total persoane din fiecare mediu de rezidenta